ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის
ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი

ევგენი მიქელაძე

გამოჩენილი ქართველი დირიჟორი. მისმა მოღვაწეობამ წარუშლელი კვალი დატოვა ქართული მუსიკალური ხელოვნების ისტორიაში, ეროვნული საორკესტრო შემსრულებლობის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში ...

Sruliad Naxva

უცხოენოვანი ჯგუფები

სამეურნეო სექტორზე უცხოელი მოსწავლეებისათვის გახსნილია ინგლისურ და რუსულ ენაზე სწავლების ჯგუფები. 

უცხოენოვან მოსწავლეებთან მეცადინეობა ყველა საგანში ტარდება ინდივიდუალურად.  

სწავლის საფასური უცხოელი მოსწავლეებისათვის  შეადგენს:

ექვსწლედში   (1– 6 კლ.) –  წელიწადში 1200 ლ.

ზედა კლასებში (7–9 კლ.) –  წელიწადში 1500 ლ.

                       (10–12 კლ.) –  წელიწადში 2000 ლ.