ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის
ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი

ევგენი მიქელაძე

გამოჩენილი ქართველი დირიჟორი. მისმა მოღვაწეობამ წარუშლელი კვალი დატოვა ქართული მუსიკალური ხელოვნების ისტორიაში, ეროვნული საორკესტრო შემსრულებლობის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში ...

Sruliad Naxva

მისაღები გამოცდების ცხრილი

2024-05-17

ე. მიქელაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი აცხადებს 2024-2025 სასწავლო წლის   მიღებას 1-11 კლასის ჩათვლით საბიუჯეტო და სამეურნეო სექტორებზე შემდეგი სპეციალობების მიხედვით: საფორტეპიანო

საორკესტრო (სიმებიანი, ჩასაბერი, დასარტყმელი საკრავები)

აკადემიური ვოკალი

საგუნდო-სადიროჟორო

თეორიულ-საკომპოზიციო (მე-7 კლასიდან)

     საესტრადო განყოფილება (სამეურნეო სექტორზე)

საბუთების მიღება იწარმოებს ე. მიქელაძის სახელობის ცენტრალურ სამუსიკო სასწავლებელში

საფორტეპიანო განყოფილება - I - 11 კლ.   15.05 - 31.05

საორკესტრო - სიმებიანი - I - 11 კლ.                 15.05 - 4.06.

 საორკესტრო - ჩასაბერი - I - 11 კლ.                  15.05 - 6.06

საგუნდო-სადირიჟორო, თეორიული განყ.      15.05. - 9.06.

ვოკალური განყოფილება - I – 11 კლ.                 15.05. -  12.06

 

საჭირო საბუთები:         1.   1 ფოტო სურათი (3/4)

                                         2.   ცნობა საჯარო ან კერძო სკოლიდან;

                                         3.   დაბადების მოწმობის ასლი;

                                         4.   განცხადების ფორმის შევსება (ადგილზე)

საბუთები მიიღება  12.00-დან 16.00 საათამდე სასწავლებლის მე-3 სართულზე კანცელარიის ოთახში შაბათ - კვირის გარდა.

 

                          2024 – 2025  სასწავლო წლის

                 ს ა ფ ო რ ტ ე პ ი ა ნ ო   განყოფილების

                       მისაღები გამოცდების ცხრილი

Iკლ.- 1/VI - შაბათი    - (სპეციალობა) - 11.00სთ. (ცხრილის მიხედვით)

II–VIკლ.- 2/VI - კვირა  - (სპეციალობა) - 12.00 სთ. (ცხრილის მიხედვით)

VI–XIკლ.- 2/VI - კვირა - (სპეციალობა) - 15.00სთ. (ცხრილის მიხედვით)

 

 

 

 

 

 

                            2024 – 2025  სასწავლო წლის

                     ს ა ო რ კ ე ს ტ რ ო   განყოფილების

                        მისაღები გამოცდების ცხრილი

 

                                  ს ი მ ე ბ ი ა ნ ი

 

        I - XI კლ. –  5/VI  -  ოთხშაბათი  -  (სპეციალობა)

                                           

                                    14.00სთ. - (ცხრილის მიხედვით)

                    ჩ ა ს ა ბ ე რ ი   და   დ ა ს ა რ ტ ყ ა მ ი

 

       I - XI კლ. –  7/VI  -  პარასკევი  -  (სპეციალობა)

                                           

                                    14.00სთ. - (ცხრილის მიხედვით)

 

 

 

 

                            2024 – 2025  სასწავლო წლის

           ს ა გ უ ნ დ ო - ს ა დ რ ი ჟ ო რ ო    განყოფილების

                         მისაღები  გამოცდების  ცხრილი

 

              I - XI კლ. –  10/VI  -  ორშაბათი  -  (სპეციალობა)

                                           

                                           12.00სთ. - (ცხრილის მიხედვით)

                         თ ე ო რ ი უ ლ ი    განყოფილება

         სოლფეჯიო

         მუს. ლიტერატურა

 

 

 

 

                            2024 – 2025  სასწავლო წლის

                       ვ ო კ ა ლ უ რ ი    განყოფილების

                         მისაღები გამოცდების ცხრილი                     

 

            I - XIკლ. –  13/VI  -  ხუთშაბათი  -  14.00  სთ.

           აკადემიური  სიმღერა  -  (ერთ  ტურად)

 

                            2024 – 2025  სასწავლო წლის

                       ს ა ე ს ტ რ ა დ ო    განყოფილების

                         მისაღები გამოცდების ცხრილი

 

     აცხადებს მიღებას შემდეგ სპეციალობებზე:

  1. 1.         საესტრადო ვოკალი;
  2. 2.        გიტარა;
  3. 3.        საგუნდო ანსამბლი;
  4. 4.        კომპოზიცია.

 

  განყოფილების ხელმძღვანელი: დავით  კევლიშვილი  - 597 76 49 54

 საჭირო საბუთები:        1.   2 ფოტო სურათი;

                                         2.   საჯარო ან კერძო სკოლიდან ცნობა;

                                         3.   დაბადების მოწმობის ასლი;

                                         4.   განცხადების ფორმის შევსება (ადგილზე)

საბუთები მიიღება  12.00-დან 16.00 საათამდე სასწავლებლის მე-3 სართულზე კანცელარიის ოთახში შაბათ - კვირის გარდა.

                           

                            2024 – 2025  სასწავლო წლის

                                 ფასიანი  სექტორის

                         მისაღები გამოცდების ცხრილი

 

     საფორტეპიანო განყოფილება - 17 /VI (ორშაბათი) – 11.00სთ.

      საორკესტრო განყოფილება - 17 /VI (ორშაბათი) – 14.00სთ.

                         (სიმებიანი, ჩასაბერი, დასარტყამი ინსტრუმენტები)

 

საჭირო საბუთები:         1.   2 ფოტო სურათი;

                                         2.   საჯარო ან კერძო სკოლიდან ცნობა;

                                         3.   დაბადების მოწმობის ასლი;

                                         4.   განცხადების ფორმის შევსება (ადგილზე)

საბუთები მიიღება  12.00-დან 16.00 საათამდე სასწავლებლის მე-3 სართულზე კანცელარიის ოთახში შაბათ - კვირის გარდა.